MKB & Familiebedrijven

Organisatie-ontwikkeling

Advies op maat

Voor jouw organisatie

Door middel van verschillende bedrijfskundige modellen gaan we samen met de klant de volgende fasen concreet maken,:

  1. Orientatiefase: we verzamelen informatie en beelden uit de organisatie op het gebied van de omgeving (diversie omgevingsmodellen), het primair proces (aan de hand van een flow chart), de strategie (o.a. Michel Porter), de organisatiecultuur (o.a. Quin), stakeholders. Dit doen we door gesprekken en interviews met de directie en met mensen uit de organisatie (uiteraard in overleg) en door het bestuderen van informatiebronnen zoals jaarverslagen, internet, brochures en andere schriftelijke bronnen.
  2. Diagnosefase: samen analyseren we de gegevens en duiden we wat er precies aan de hand is. We maken hierbij gebruik van o.a. cognitieve mapping om dit helder te krijgen.
  3. Interventiefase: nadat we helder hebben wat precies het probleem is, stellen we duidelijke veranderdoelstellingen op en maken we een interventieplan met duidelijke interventies. Samen implementeren we deze interventies.
  4. Evaluatiefase: samen onderzoeken we wat de effecten zijn van ons interventiesplan en de interventies en evaluaren we de resultaten. We onderzoeken tevens of er dan nog iets nodig is om de veranderingen te borgen.
Tijd voor jou

Neem contact met ons op

Vrijblijvend gesprek, gedachtes doorspreken of gelijk een afspraak maken? Je bent bij ons aan het juiste adres.

WhatsApp ons
1
WhatsApp Nu!
Waarmee mogen we je helpen?